Nie spłacam rat – kiedy bank naśle komornika?

Nie-spłacam-rat---kiedy-bank-naśle-komornika?

Decydując się na kredyt, nigdy nie zastanawiamy się co będzie za rok, pięć czy dwadzieścia lat. Trudno zresztą przewidzieć przyszłość. Jednak życie pisze różne scenariusze i w trakcie długotrwałego spłacania kredytu mogą nam się przydarzyć także nieprzewidziane okoliczności, typu utrata pracy czy nagła choroba, które uniemożliwią lub utrudnią wywiązywanie się z zobowiązania. Kiedy możemy się spodziewać komornika w przypadku zadłużenia w kredycie?

Niestety okazuje się, że z roku na rok coraz więcej kredytobiorców ma problemy z regularną spłatą rat kredytowych. Tego typu problemy najczęściej są spowodowane utratą pracy. Obecnie coraz więcej banków, udzielając kredytu hipotecznego, wymaga od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy, które gwarantuje spłatę rat kredytowych przez kilka miesięcy w takim przypadku.

W przypadku problemów ze spłatą kredytu powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do banku i przedstawić zaistniałą sytuację. W takich przypadkach bank może kredytobiorcy zaproponować wakacje kredytowe, konsolidację lub restrukturyzację kredytu.

Wstępne działania banku

Jeśli kredytobiorca, pomimo problemów pieniężnych i powstawaniu przeterminowanego zadłużenia w ratach kredytu, nie zgłosi się do banku, instytucja finansowa podejmie własne kroki odzyskania wierzytelności. W pierwszej kolejności bank stosuje polubowne metody wpłynięcia na kredytobiorcę, należą do nich telefony, monity a także wizyta domowa pracownika banku. Każda taka czynność podejmowana przez bank jest dodatkowo płatna, a koszty są dopisywane od długu kredytobiorcy. W przypadku, gdy te metody odzyskania długu nie przyniosą rezultatu, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu.

Bankowy tytuł egzekucyjny

Po 30 dniach, tyle wynosi okres wypowiedzenia, bank ma prawo wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego dal miejsca zamieszkania dłużnika o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Sąd o nadaniu takiej klauzuli orzeka na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron zaangażowanych w sprawę. Następnie kredytobiorca otrzymuje postanowienie sądu, od którego przysługuje mu zażalenie.

Komornik wkracza do akcji

Bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzula wykonalności jest podstawą do wszczęcia egzekucji z udziałem komornika. Taki dokument, daje prawo komornikowi do zajęcia każdego składnika majątku dłużnika, może to być samochód, wynagrodzenie, czy też mieszkanie.

Całkowity koszt kredytu – gdzie go szukać?

Całkowity-koszt-kredytu---gdzie-go-szukać?

Wiedza na temat tego, jaki jest całkowity koszt kredytu, bardzo się przydaje w praktyce. Aby ją jednak zdobyć, trzeba wiedzieć, gdzie tak naprawdę szukać niezbędnych informacji.

Z perspektywy wnioskodawcy najważniejszą informacją jest to, ile będzie kosztować przyszły kredyt. Ma to znaczenie w kontekście planowania budżetu domowego, a także procesu decyzyjnego – zbyt duże koszty mogą nas zniechęcić do wnioskowania po konkretny produkt kredytowy.

Aby dokładnie zweryfikować koszt kredytu, niezbędne jest posiadanie informacji dotyczących tego, co wchodzi w skład kosztów produktów kredytowych. I tutaj konsumenci powinni się mieć na baczności. Nie wolno myśleć, jakoby samo oprocentowanie nominalne dawało wgląd w ostateczny koszt kredytu. Z pewnością oprocentowanie nominalne jest do tej wartości wliczane, ale to nie wszystko. To oznacza, że w praktyce oprócz obejrzenia reklamy nowego kredytu bankowego niezbędne będzie przejrzenie umowie tego produktu. Dopiero tam będzie mogli znaleźć informacje o innych istotnych parametrach, które wpłyną na całkowity koszt kredytu.

Należy w tym miejscu wprowadzić zależność między całkowitym kosztem kredytu a wskaźnikiem RRSO. Wskaźnik RRSO jest bardzo przydatny i na pewno bardziej praktyczny niż patrzenie tylko na oprocentowanie nominalne. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, dobrze oddaje wszystkie komponenty kosztów. W tym wskaźniku uwzględnia się nie tylko wysokość oprocentowania nominalnego, ale również opłaty operacyjne, marżę, prowizję i inne koszty związane z samym kredytem.

Całkowity koszt kredytu daje informację, ile w sumie będzie nas kosztować pożyczenie na przykład 12 tys. złotych. Jeśli chcemy poznać tę wartość, będziemy musieli podsumować wszystkie raty, uwzględniając kwoty, jakie bank odjął przy wypłacie pieniędzy od kwoty kredytu brutto.

Całkowity koszt kredytu, jak wspomnieliśmy, można obliczyć samemu, ale będzie również wymieniony na umowie kredytowej i formularzu informacyjnym o kredycie. Dodatkowo całkowity koszt spłaty jest również wymieniany w reklamach bankowych, które często podają wysokość raty od pożyczanej kwoty, by zachęcić jej niską wartością do skorzystania z oferty.

Wypowiedzenie umowy o pracę a kredyt

Wypowiedzenie-umowy-o-pracę-a-kredyt

Osoba znajdująca się w okresie wypowiedzenia pracy w niektórych przypadkach ma szanse na kredyt! Wystarczy, że zastosuje się do kilku zasad.

Samo posiadanie przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę nie powoduje, że osoba taka nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania. Niestety, najczęściej jest tak, że banki najlepiej w roli kredytobiorcy widzą pracowników zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony. Taka umowa mimo wszystko nie gwarantuje instytucji finansowej, że status zawodowy zatrudnionego nie zmieni się w trakcie spłaty kredytu.

Informacje na zaświadczeniu o zarobkach

Wnioskując o kredyt, potencjalny kredytobiorca musi przedstawić w banku zaświadczenie o zarobkach. W dokumencie takim znajduje się informacja o nazwie pracodawcy, dacie zawarcia umowy o pracę, wysokości dochodów, a także odpowiedź na pytanie, czy dany pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia. W sytuacji, gdy osoba wnioskująca o kredyt posiada w zaświadczeniu informacje o wypowiedzeniu, wtedy ma zagwarantowane pensje przez najbliższe trzy miesiące i np. odprawę. Jest to dla banku sygnał, że już niedługo osoba taka może mieć problemy ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Podobnie niepokojąco zadziała informacja o likwidacji firmy zatrudniającej potencjalnego kredytobiorcę. Każda z tych wieści stanowi dla banku podstawę do nie udzielenia kredytu. Czasami nawet w tak skomplikowanej sytuacji finansowej bank jest jednak w stanie udzielić pożyczki.

Kredyt bez zaświadczenia

Czasami banki nie wymagają od potencjalnego kredytobiorcy zaświadczenia o zarobkach. Przy niewielkich pożyczkach gotówkowych do udzielenie zobowiązania instytucji wystarczy potwierdzenie regularnych wpływów na konto. Komisja Nadzoru Finansowego zaznacza, że banki mają obowiązek weryfikować dochody kredytobiorcy przed udzieleniem zobowiązania. Zwraca też uwagę, że oświadczenie klienta o zarobkach jest niewystarczającym potwierdzeniem. Jednocześnie KNF nakazuje bankom, by bezwzględnie domagały się zaświadczeń wystawianych przez zakład pracy. W związku z tym niektóre banki na podstawie comiesięcznych wpływów na konto wyliczają klientowi dostępny limit kredytowy i umożliwiają jego uruchomienie. W przypadku, gdy klient zaakceptuje takie rozwiązanie, wtedy instytucja finansowa pożyczy mu gotówkę bez weryfikacji zaświadczenia o dochodach.

Czy kredyt konsolidacyjny pod zastaw hipoteki to dobry pomysł

Czy-kredyt-konsolidacyjny-pod-zastaw-hipoteki-to-dobry-pomysł

Najpierw trzeba sprawdzić, czy taka operacja finansowa się opłaca, dopiero później decydować się na kredyt konsolidacyjny pod zastaw hipoteki.

Kredyty konsolidacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem, ale nie wszyscy mogą z nich skorzystać. Co to jest kredyt konsolidacyjny i na jakich zasadach funkcjonuje?

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Jeżeli ktoś zalega z płatnościami w bankach, zaciągnął więcej niż jeden kredyt i ma kłopoty ze spłatą, może znaleźć rozwiązanie w postaci konsolidacji kredytów, czyli w kredycie konsolidacyjnym, który pozwala na zamianę kilku kredytów w jeden, często z niższą ratą. Najczęściej kredyt konsolidacyjny jest kredytem hipotecznym, więc długoterminowym. Kredyty hipoteczne są zazwyczaj nisko oprocentowane, ale trzeba mieć określoną nieruchomość pod zastaw. Należy jednak pamiętać, że hipoteczny kredyt konsolidacyjny nie jest tanim kredytem i trudno go dostać w banku.

Nie każdego stać na taki kredyt i nie każdemu kredytobiorcy bank go udzieli. Często zadłużony kredytobiorca nie ma jednak innego wyjścia. Trzeba mieć tylko nieruchomość do zastawienia, bowiem zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka danej nieruchomości. Jeżeli klient stara się o hipoteczny kredyt konsolidacyjny, ponosi wszystkie jego konsekwencje. Może natomiast wybrać gotówkowy kredyt konsolidacyjny, którego nie trzeba spłacać latami.

Gotówkowy kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy jest mniej popularny i zdecydowanie droższy od kredytu hipotecznego. Jeżeli kredyt hipoteczny jest oprocentowany na kilka procent, to kredyt gotówkowy już na kilkanaście procent. Oba mają zalety i wady, dlatego najlepiej wszystko dokładnie przeliczyć. Kredyt gotówkowy jest zazwyczaj krótkoterminowy i nie wszystkich stać na jego spłacenie w krótkim czasie, więc jeżeli mają inne możliwości, sięgają po kredyt hipoteczny. Czasami nie ma innego rozwiązania, mimo iż taki kredyt jest drogi i spłacany nawet przez kilkadziesiąt lat.

Oferta banków

Comperia.pl zestawiła najkorzystniejsze obecnie kredyty konsolidacyjne. Do najlepszych propozycji zaliczają się: Meritum Bank, który oferuje Kredyt konsolidacyjny „Pożyczka Zabezpieczona” oprocentowany na 6,18 proc., z prowizją w wysokości 2,9 proc. i marżą 2,95 proc. Nordea Bank proponuje Kredyt konsolidacyjny oprocentowany na 6,43 proc., z marżą w wysokości 3,3 proc. oraz prowizją 2 proc. Z kolei BOŚ ma kredyt konsolidacyjny oprocentowany na 6,84 proc,, z prowizją sięgającą 4,5 proc. oraz marżą 3,5 proc.

Plusy i minusy

Nie ulega wątpliwości, kredyty konsolidacyjne są dość drogimi kredytami, zaś banki potrafią dobrze wykorzystać sytuację kredytobiorcy. Jednakże często nie ma innego wyjścia, ponieważ kredyty konsolidacyjne rozwiązują problemy – nawet jeżeli trzeba zastawić własne mieszkanie. Jest to indywidualna decyzja każdego zadłużonego kredytobiorcy.

Tani kredyt gotówkowy online w zasięgu ręki

Tani-kredyt-gotówkowy-online-w-zasięgu-ręki

Tanie kredyty gotówkowe online są wygodną alternatywą dla tradycyjnych kredytów zawieranych w oddziałach bankowych.

Z roku na rok rośnie liczba osób, które są zainteresowane zaciągnięciem relatywnie taniego kredytu gotówkowego w banku. Sytuację tę niewątpliwie potwierdzają wszelkiego rodzaju statystyki, które wiernie odzwierciedlają, ile wniosków rocznie wpływa do banków.

Polityka kredytowa banków

Niestety nastroje Polaków nie są optymistyczne. Długie kolejki do oddziałów banków oraz zaostrzone procedury i wygórowane warunki, jakie musi spełnić potencjalny kredytobiorca, nie sprzyjają poprawie humorów. Dlatego też coraz więcej Polaków decyduje się na szybki i wygodny kredyt gotówkowy w trybie online. Warto przy tym zaznaczyć, że w ten sposób można pożyczyć zarówno większą, jak i mniejszą kwotę pieniędzy, którą można poratować się w razie nagłego zdarzenia losowego.

Zainteresowanie kredytami online

Popularność pożyczek i kredytów zaciąganych poprzez Internet rośnie corocznie, największym zainteresowaniem cieszą się one w okresie przedświątecznym. Nie da się ukryć, iż sytuacja ta jest spowodowana wzmożonymi wydatkami związanymi z organizacją świąt. Coraz więcej banków w Polsce, obserwując ten trend i chęć zawierania kredytów przez klientów poprzez Internet, poszerza swoją ofertę o tego typu produkty finansowe.

Niestety pomimo wygodnego sposobu złożenia wniosku kredytowego większość banków wymaga, aby kredytobiorca zjawił się osobiście w oddziale i złożył swój podpis na umowie kredytowej. Niektóre banki, np. mBank, umożliwiają podpisanie umowy kredytowej poprzez kuriera.

Proces ubiegania się o kredyt przez Internet

Warto przyjrzeć się całej procedurze udzielania kredytu gotówkowego online. Po pierwsze, osoba zainteresowana takim kredytem powinna wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej banku. Drugim etapem rozpatrywania wniosku jest analiza zdolności kredytowej, której dokonuje bank. Na zlecenie kredytodawcy analizę tę przeprowadza analityk, który sprawdza m.in. historię klienta w BIK. Jeżeli będzie ona pozytywna, to kredytobiorca zostanie o tym poinformowany i poproszony o przybycie do najbliższego oddziału banku lub otrzyma informację, kiedy może spodziewać się kuriera z umową kredytową, którą będzie musiał podpisać, aby uzyskać środki finansowe.

Aby cieszyć się szybko i bezproblemowo zdobytym zastrzykiem dodatkowej gotówki, należy spełnić wszystkie warunki i oczekiwania banku. Pocieszające jednak jest to, że wymagania te są coraz mniej rygorystyczne i łatwiejsze do spełnienia przez potencjalnego kredytobiorcę. Niekiedy nie jest nawet konieczne posiadanie konta osobistego w banku, w którym wnioskuje się o kredyt lub pożyczkę. Warto jednak pamiętać, że często kwota udzielonej pomocy finansowej jest niższa aniżeli w przypadku kredytu udzielonego drogą tradycyjną, bezpośrednio w oddziale banku.