kredyty preferencyjne

5 kwietnia 2012

Kredyty preferencyjne stanowią ciekawą ofertę dla osób uwzględnionych w warunkach oferty. W przypadku banku BGŻ atrakcyjną ofertę skierowano do rolników na pomoc w rozwoju gospodarstwa rolnego. To właśnie tą ofertą zajmiemy się w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.
Do głównych celów na jakie przeznaczane są kredyty preferencyjne banku BGŻ to:
– Rozwój i tworzenie jednostki surowcowej upraw roślin energetycznych takich jak np. wierzby energetyczne
– Poprawa warunków pracy oraz zoptymalizowanie wydajności wykonywanych robót w jak największym stopniu
– Poprawa struktury agrarnej, jakości i promocji produktów rolnych na terenie naszego kraju
– Zwiększenie efektywności produkcji ze względu na zmniejszenie kosztów wytwarzania danego dobra
– Poprawę lub utrzymanie odpowiednich warunków z zakresu ochrony środowiskach regulowanych ustawami prawnymi
– zwiększenie atrakcyjności oferty usługowej oraz towarowej wraz z lepszym dostosowaniem do wymagań rynkowych.

Kredyty preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania stanowią nawet 90% planowanych wydatków, a to wszystko w ramach 11 linii kredytowych. Dzięki temu mamy zagwarantowany niski koszt kredytu, niską prowizję od udzielenia, odpowiednio długi okres kredytowania oraz skorzystania z karencji podczas spłacania poszczególnych rat kredytu.  Oprocentowanie takiego kredytu nie może wynosić więcej niż 1,6 stopy redyskontowej weksli. Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę we wszystkich możliwych liniach kredytowych wynosi 25% pełnego oprocentowania kredytu z zaznaczeniem, że nie jest to wartość poniżej 2% za wyjątkiem jednej linii, w której kredytobiorca płaci 50% pełnego oprocentowania kredytu. Pozostałą kwotę zobligowany jest do spłacenia ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania. Kredyty preferencyjne banku BGŻ skierowane są dla osób fizycznych bądź prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej które rozpoczynają bądź posiadają aktualna działalność w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych.