Do którego banku po kredyt na wykończenie domu?

21 lutego 2017

Nieruchomości – czy to mieszkania, czy domy – kupowane od deweloperów wymagają wykończenia, z czym wiążą się dodatkowe nakłady finansowe. Niestety, w związku w Rekomendacją S kredytobiorcy mają nikłe szanse na sfinansowanie całego zakupu i wyposażenia mieszkania z kredytu hipotecznego. Jak zatem dostać kredyt na wykończenie domu?

Wykończenie domu lub mieszkania można sfinansować z własnych oszczędności, z kredytu wziętego na zakup nieruchomości lub oddzielnej pożyczki, zaciągniętej z przeznaczeniem na ten konkretny cel.

Dom w stanie surowym

Aby kupiony dom mógł być uznany za gotowy do wykończenia, musi być on zbudowany w stanie surowym zamkniętym, czyli posiadać stolarkę okienną oraz być przykryty dachem. Przy takiej nieruchomość możemy starać się o przyznanie dodatkowych środków z tytułu kredytu hipotecznego.

Jakie przygotować dokumenty?

Starając się o kredyt hipoteczny przeznaczony na wykończenie domu, musimy przedstawić w banku uzyskane wcześniej pozwolenia na budowę. Następnie powinniśmy okazać uzupełniony i odpowiednio opieczętowany dziennik budowy. Dokument ten zostaje sprawdzony pod względem formalnym, czyli poprawności jego wypełnienia, oraz odpowiedniego zatwierdzenia przez nadzór budowlany.

Dodatkowo przy staraniach o uzyskanie kredytu hipotecznego niezbędne jest wykonanie i przedstawienie w banku kosztorysu zaplanowanych prac wykończeniowych. Najbardziej wiarygodny w tej kwestii jest dokument sporządzony przez rzeczoznawcę z odpowiednimi uprawnieniami. Taka wycena powinna zawierać dokładnie opisane wszystkie etapy realizacji wraz z kosztami pracy robotników, cenami materiałów budowlanych oraz dokładnymi terminami wykonania.

Przykładowe oferty

Najniżej oprocentowane kredyty hipoteczne we wrześniu mają:

ING Bank Śląski – RRSO dla kredytu w wysokości 200 000 zł w ofercie standardowej wynosi 4,55%, marża banku: 2,5%, prowizja: 1,90%. Okres spłaty kredytu – 30 lat, spłata rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki – łącznie: 319 zł. Natomiast RRSO dla kredytu w tej samej wysokości, w ofercie „0% prowizji” wynosi 4,37%. Prowizja za udzielenie: 0zł, opłata za weryfikację wartości zabezpieczenia: 350 zł. Wymagane jest dodatkowo ubezpieczenie nieruchomości.

Deutsche Bank – db Kredyt Mieszkaniowy – oferuje prowizję 0%. Istnieje możliwość sfinansowania do 90% wartości nieruchomości pod warunkiem podwyższenia marży o 0,2% do momentu spłaty brakującego wkładu własnego. RRSO dla Kredytu w kwocie 350 000 PLN udzielonego w ramach Pakietu Ubezpieczeniowego na okres 30 lat, z LTV 80%, prowizją 0%, marżą w pierwszym roku 1,2%, i ubezpieczeniem wynosi 3,78%.