Wypowiedzenie umowy o pracę a kredyt

12 października 2018

Osoba znajdująca się w okresie wypowiedzenia pracy w niektórych przypadkach ma szanse na kredyt! Wystarczy, że zastosuje się do kilku zasad.

Samo posiadanie przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę nie powoduje, że osoba taka nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania. Niestety, najczęściej jest tak, że banki najlepiej w roli kredytobiorcy widzą pracowników zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony. Taka umowa mimo wszystko nie gwarantuje instytucji finansowej, że status zawodowy zatrudnionego nie zmieni się w trakcie spłaty kredytu.

Informacje na zaświadczeniu o zarobkach

Wnioskując o kredyt, potencjalny kredytobiorca musi przedstawić w banku zaświadczenie o zarobkach. W dokumencie takim znajduje się informacja o nazwie pracodawcy, dacie zawarcia umowy o pracę, wysokości dochodów, a także odpowiedź na pytanie, czy dany pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia. W sytuacji, gdy osoba wnioskująca o kredyt posiada w zaświadczeniu informacje o wypowiedzeniu, wtedy ma zagwarantowane pensje przez najbliższe trzy miesiące i np. odprawę. Jest to dla banku sygnał, że już niedługo osoba taka może mieć problemy ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Podobnie niepokojąco zadziała informacja o likwidacji firmy zatrudniającej potencjalnego kredytobiorcę. Każda z tych wieści stanowi dla banku podstawę do nie udzielenia kredytu. Czasami nawet w tak skomplikowanej sytuacji finansowej bank jest jednak w stanie udzielić pożyczki.

Kredyt bez zaświadczenia

Czasami banki nie wymagają od potencjalnego kredytobiorcy zaświadczenia o zarobkach. Przy niewielkich pożyczkach gotówkowych do udzielenie zobowiązania instytucji wystarczy potwierdzenie regularnych wpływów na konto. Komisja Nadzoru Finansowego zaznacza, że banki mają obowiązek weryfikować dochody kredytobiorcy przed udzieleniem zobowiązania. Zwraca też uwagę, że oświadczenie klienta o zarobkach jest niewystarczającym potwierdzeniem. Jednocześnie KNF nakazuje bankom, by bezwzględnie domagały się zaświadczeń wystawianych przez zakład pracy. W związku z tym niektóre banki na podstawie comiesięcznych wpływów na konto wyliczają klientowi dostępny limit kredytowy i umożliwiają jego uruchomienie. W przypadku, gdy klient zaakceptuje takie rozwiązanie, wtedy instytucja finansowa pożyczy mu gotówkę bez weryfikacji zaświadczenia o dochodach.