Nie spłacam rat – kiedy bank naśle komornika?

14 października 2018

Decydując się na kredyt, nigdy nie zastanawiamy się co będzie za rok, pięć czy dwadzieścia lat. Trudno zresztą przewidzieć przyszłość. Jednak życie pisze różne scenariusze i w trakcie długotrwałego spłacania kredytu mogą nam się przydarzyć także nieprzewidziane okoliczności, typu utrata pracy czy nagła choroba, które uniemożliwią lub utrudnią wywiązywanie się z zobowiązania. Kiedy możemy się spodziewać komornika w przypadku zadłużenia w kredycie?

Niestety okazuje się, że z roku na rok coraz więcej kredytobiorców ma problemy z regularną spłatą rat kredytowych. Tego typu problemy najczęściej są spowodowane utratą pracy. Obecnie coraz więcej banków, udzielając kredytu hipotecznego, wymaga od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy, które gwarantuje spłatę rat kredytowych przez kilka miesięcy w takim przypadku.

W przypadku problemów ze spłatą kredytu powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do banku i przedstawić zaistniałą sytuację. W takich przypadkach bank może kredytobiorcy zaproponować wakacje kredytowe, konsolidację lub restrukturyzację kredytu.

Wstępne działania banku

Jeśli kredytobiorca, pomimo problemów pieniężnych i powstawaniu przeterminowanego zadłużenia w ratach kredytu, nie zgłosi się do banku, instytucja finansowa podejmie własne kroki odzyskania wierzytelności. W pierwszej kolejności bank stosuje polubowne metody wpłynięcia na kredytobiorcę, należą do nich telefony, monity a także wizyta domowa pracownika banku. Każda taka czynność podejmowana przez bank jest dodatkowo płatna, a koszty są dopisywane od długu kredytobiorcy. W przypadku, gdy te metody odzyskania długu nie przyniosą rezultatu, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu.

Bankowy tytuł egzekucyjny

Po 30 dniach, tyle wynosi okres wypowiedzenia, bank ma prawo wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego dal miejsca zamieszkania dłużnika o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Sąd o nadaniu takiej klauzuli orzeka na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron zaangażowanych w sprawę. Następnie kredytobiorca otrzymuje postanowienie sądu, od którego przysługuje mu zażalenie.

Komornik wkracza do akcji

Bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzula wykonalności jest podstawą do wszczęcia egzekucji z udziałem komornika. Taki dokument, daje prawo komornikowi do zajęcia każdego składnika majątku dłużnika, może to być samochód, wynagrodzenie, czy też mieszkanie.