Rodzina na swoim na wymarciu

7 marca 2011

Jak wiadomo nie od dziś, marzeniem każdej rodziny jest posiadanie własnego domu bądź mieszkania, lecz wiąże się to oczywiście z wysokimi kosztami. Dzięki programowi Rodzina na swoim jest to możliwe. Ten rodzaj kredytu jest głównie przeznaczony, aby pomóc małżeństwom bądź osobom samotnie wychowującym dzieci w nabyciu własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wspomniana pomoc opiera się na formie dopłaty przez państwo do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Dopłaty są oferowane przez 8 pierwszych lat spłaty kredytu i pokrywają 50% odsetek. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na wykończenie i urządzenie domu.

Kredyty są udzielane w walucie polskiej, dzięki czemu nie istnieje ryzyko wahań i zmiany kursu waluty.
W programie Rodzina na swoim kredyt może zostać przydzielony na powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego nieprzekraczającego 75 m2 oraz powierzchnię domu jednorodzinnego nieprzekraczającego 140 m2.
Również bardzo ważnym aspektem w uzyskaniu danego kredytu jest fakt, iż w dniu zawarcia umowy kredytowej klient nie może posiadać prawa własności lub współwłasności budynku czy lokalu mieszkalnego. Natomiast gdy wnioskodawca jest najemcą czy posiada spółdzielcze prawo do mieszkania, może podpisać umowę o kredyt przy spełnieniu następujących warunków:
1.    w przypadku wynajmu mieszkania, należy odstąpić od umowy najmu i wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania
2.    w przypadku posiadania spółdzielczego prawa do mieszkania, należy złożyć wypowiedzenie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.
Dzięki płynącym korzyściom Rządowy program Rodzina na swoim staje się coraz bardziej popularny, a liczba realizowanych inwestycji w ramach tego programu wciąż rośnie. Zainteresowanie występuje nie tylko wśród potencjalnych kredytobiorców, ale również wśród deweloperów, którzy dostosowują ceny do cen obowiązujących w założeniach programu.