Kredyty studenckie-szansa na edukację

1 sierpnia 2011

Kredyty studenckie są dobrym sposobem na postawienie pierwszego kroku w kierunku niezależności finansowej.
Przysługują każdemu studentowi, niezależnie od tego czy studiuje na uczelni prywatnej, czy państwowej, na studiach dziennych, wieczorowych lub zaocznych. Musi on jednak spełniać określone warunki. Kto może się o niego ubiegać?

 

1.    studenci uczelni publicznych i prywatnych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed skończeniem 25 roku życia
2.    studenci na studiach doktoranckich (Kredyty studenckie nie są przeznaczone wyłącznie dla samych studentów. Mogą z nich korzystać także doktoranci po zmianie przepisów w 2004 roku)
3.    studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii, Akademii Marynarki
4.    słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Przyjrzyjmy się bliżej zaletom tego kredytu. Miesięczna transza kredytu wynosi 400 zł lub 600 zł. Istnieje możliwość  umorzenia części kredytu najlepszym studentom. Rozpoczęcie spłaty zaczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów. Dodatkowo nie płacisz odsetek w trakcie studiów i dwa lata po ich zakończeniu. Oprócz tego masz bardzo niskie oprocentowanie.
Czy każdy student może otrzymać kredyt? Tak, ale istnieją ograniczenia budżetowe. Pierwsi w kolejce są studenci, słuchacze i doktoranci będący w trudnej sytuacji materialnej. Student musi mieć daną minimalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie.
Prześledźmy, jak wyglądały progi w poprzednich:
1.    1.600 zł     – w roku akademickim 2005/2006,
2.    1.900 zł     – w roku akademickim 2006/2007,
3.    2.200 zł     – w roku akademickim 2007/2008,
4.    2.500 zł     – w roku akademickim 2008/2009.
Kredyty studencie są doskonałym rozwiązaniem dla młodych ludzi. Według mnie każdy student powinien zastanowić się nad ich zaciągnięciem. Dla wielu jest to jedyny sposób na zdobycie pieniędzy umożliwiających naukę, dla innych będzie to świetny początek życia na własny rachunek.