Gdzie po najtańszy kredyt hipoteczny

24 marca 2012

Kredyty hipoteczne są w obecnych czasach najłatwiejszą drogą do pozyskania własnego mieszkania. Przy obecnych cenach nieruchomości pozyskanie własnego M za własną gotówkę graniczy z cudem. Niestety coraz trudniej otrzymać także zgodę banku na finansowanie. Sukcesywnie podnoszona jest poprzeczka dla konsumentów, którzy są zainteresowani kredytem hipotecznym.

W tym roku weszła w życie nowa ustawa dotycząca kredytowania mieszkaniowego. Rekomendacja S II jest wzbogaconą wersją Rekomendacji S. Nakłada ona nowe limity na konsumentów, którzy mają utrudnioną drogę do finansowania z ramienia banku. Kredyt hipoteczny a raczej zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy liczona jest dzisiaj dla maksymalnie 25 lat spłaty zobowiązania. Ten postulat zamyka drogę do bankowego kredytu dla 20% polskiego społeczeństwa. Banki już dziś liczą straty. Co prawda wiele osób poradził sobie z tym w ten sposób, że ograniczyło wielkość kredytowanego mieszkania tym samym zredukowało wysokość pożyczki. Kolejnym istotnym ograniczeniem jest całkowite wycofanie kredytów walutowych. Są to kredyty, które są udzielane w obcej walucie. Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju bardzo popularne były kredyty we franku szwajcarskim. Dzisiaj z powodu wahań kursów walut owe kredyty są niedostępne dla obywateli. Ubiegać się o nie mogą tylko Ci petenci, którzy dysponują wielokrotnie wyższym kapitałem. Kolejną regulacją Rekomendacji S II w kwestii kredytu hipotecznego jest konieczność uiszczenia wkładu własnego na poczet naszej pożyczki. Musi on wynosić minimum 20% wartości kredytu. Najnowsze regulacje zamykają drogę do kredytu wielu Polakom. Będą oni zmuszeni zminimalizować swoje potrzeby mieszkaniowe. Rekomendacja S II obowiązuje od początku bieżącego roku i spowodowana jest coraz gorszą kondycją ekonomiczną naszego kraju.