Kredyt konsumpcyjny spełni nasze potrzeby

1 kwietnia 2012

Kredyt konsumpcyjny jest szybką forma otrzymania potrzebnej gotówki z banku. Może być wykorzystany do kupna samochodu, do remontu mieszkania, do zapłaty za czesne za studia, czy inne rzeczy z których kredytobiorca, jako konsument korzysta. Jednak nie może być to związane z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą. Tak samo jak w wypadku innych kredytu mieszkaniowego czy kredytu hipotecznego, kredytobiorca musi wykazać odpowiednia zdolność kredytową i mieć nienaganną historię kredytową. W zależności od wysokości dochodów kredytobiorcy, kredyt konsumpcyjny może być udzielony w mniejszej lub większej wysokości. Kredyt konsumpcyjny jest oczywiście udzielany na procent, jak każde kredyt bankowy i pożyczka. Kredyt konsumpcyjny bank udzieli nam, jeśli przedstawimy mu umowę kupna towaru czy usługi. Wówczas, jeśli kredytobiorca spełnia wszystkie warunki i przedstawi zawartą umowę, bank może od zaraz podpisać z nim umowę na kredyt konsumpcyjny. Wydatki bieżące nie są raczej pokrywane z tego rodzaju zobowiązania. Jeśli potrzebna jest nam gotówka, należy raczej ubiegać się o kredyt gotówkowy lub pożyczkę bankową. Jeśli chodzi o zapłatę za rzeczy powszechnego użytku, lepiej jest zapłacić za nie korzystając z karty kredytowej. Jeśli spłacimy w terminie, nie zostaną nam naliczone odsetki od oprocentowania kredytu i nie pociągnie to tym samym dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. Kredyt konsumpcyjny powinien więc być wykorzystywany w momencie, gdy nie mamy wystarczającej gotówki na spełnienie danej potrzeby czy marzenia, które jest droższe, nie mamy wystarczających oszczędności na lokacie bankowej, a koniecznie potrzebujemy tych pieniędzy i liczymy się z tym, że będziemy musieli spłacić odsetki naliczone na kredytu konsumpcyjny. Kredyt konsumpcyjny może mieć oprocentowanie stałe lub zmienne, dlatego odsetki do niego nie muszą być wysokie.