Posts Tagged ‘problem ze spłatą’

Upadłość konsumencka, czy warto z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka została wprowadzona w polskim prawie w  2009 roku. Uchwalona ustawa jest dość restrykcyjna. Z nowego rozwiązania prawnego może potencjalnie skorzystać niewielki odsetek zadłużonych konsumentów. Prawo upadłości konsumenckiej nie odnosi się do odpowiedzialności banków jako kredytodawców za udzielenie niewypłacalnych kredytów.   Brak mechanizmu w ustawie, który motywował by banki do wnikliwszego odróżniania mniej lub […]