Posts Tagged ‘Weksel’

Weksel- jego rola w obrocie gospodarczym

Weksel rozumiany jest jako środek płatniczy służący do regulacji należności między trasantem( wystawcą weksla) ,a transatem( osoba dokonująca zapłaty na rzecz remitenta- odbiorcy weksla).  Najważniejszą cechą weksla jest kredytowanie obrotu gospodarczego. Inną cechą jaką się charakteryzuje weksel jest to, że łączy w sobie cechy innych zabezpieczeń. Może je przenosić na sobie , np. takie zabezpieczenia […]